Šobrīd Daugavpilī

PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAS SACENSĪBAS Pilsētas ziņas

135

14. maijā Daugavpilī, Mežciemā notiks pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem. Sacensību atklāšana plkst. 11.00.

 

NOLIKUMS

  1. Dalībnieki:

1.1. Latvijas pilsētu, rajonu, novadu vispārizglītojošu skolu komandas, no katras skolas tikai viena komanda pamatskolas vai vidusskolas vecumā;

1.2. Komandā piedalās 6+1 dalībnieki, no kuriem viens ir kapteinis un viens pavadonis. Komandu pavada pasniedzējs vai medmāsa

1.3. Katra komanda piedalās vienādos formas tērpos, apģērbs atbilstoši laika apstākļiem sacensību dienā.

       2. Sacensību mērķis un uzdevumi:

2.1.Padziļināt skolēnu zināšanas par PP būtību un tās savlaicīgas sniegšanas nozīmi ikdienas situācijās;

2.2.Veicināt skolēnu līdzcietības un atbildības jūtu nostiprināšanu;

2.3.Atraisīt velmi un drosmi palīdzēt cietušajam (saslimušajam) dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās;

2.4.Noskaidrot skolēnu zināšanu un prasmju līmeni PP, ievērojot Veselības Ministrijas Katastrofu Medicīnas centra apstiprināto 15+ (ABC pieaugušajam un zīdainim stundu programmu ,sk.punktu 4.1.,4.2);

2.5.Popularizēt Starptautiskā Sarkanā Krusta idejas un principus.

  3. Sacensību norise:

2011.gada 14.maijā

Mežciems

Pl. 11.00 Atklāšana

Pl. 10.00 Reģistrācija

Pieteikumus (aizpildīt anketu, sk.pielikumu, pieteikumu sk. mājas lapa: lsk-daugavpils.lv) līdz 20.04., sūtīt elektroniski Pirmās palīdzības pasniedzējai un sacensību organizētājai : marina_puchka@inbox.lv. Pieteikumu

 Sacensību vērtēšana:

4.1.Ietvertie temati: ABC pieaugušajam un zīdainim, asiņošanas apturēšana un ķiveres noņemšana (1 glābējs) – praktiski; PP tests; tests par SK; PP sniegšana pie dažādiem ievainojumu veidiem, kas pietuvināti sadzīves situācijām.  Papildus etapi, kuri netiks vērtēti: atjautības, izglītojošie un informatīvie;

4.2.Sacensības vērtē PP sniegšanas pasniedzēji un medicīnas darbinieki, pēc VM KMC PP apmācības izstrādātās 15 + ( ABC pieaugušajam un zīdainim stundu programmas);

4.3.Sacensību galvenais tiesnesis – Sandra Buzajeva, sertificēts pirmās palīdzības pasniedzējs. Sacensību etapu skaits atkarīgs no pieteikušos komandu skaita.

5. Citi jautājumi:

5.1.Komandai līdzi ņemt vismaz 2 PP somas ar autoaptieciņas saturu.

5.2.Par komandu dalībnieku personīgo mantu uzglabāšanu sacensību laikā atbild komandas pavadonis;

5.3.Komandas pavadonis/pasniedzējs ir atbildīgs par to, lai skolēniem ir atļaujas (sk.pielikumā) no vecākiem piedalīties šajās sacensībās, atļaujas jānodod sacensību sekretariātam;

5.4.Uzvarētāju komandas saņems balvas;

5.5.Katram dalībniekam un pavadonim tiks nodrošinātas pusdienas;

 

LSK DPK priekšsēdētāja                           ______________Helēna Soldatjonoka

LSK DPK Pirmas palīdzības organizātore ______________Marina Pučka

27018935

 

 

 

 

Pieteikuma anketu nosūtīt līdz  2011.gada  20.04..                    

marina_puchka@inbox.lv 

(pieteikumu sk. mājas lapa)

 

 

PIETEIKUMS uz

PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAS SACENSĪBĀM

 

 

 

PILSĒTA____Daugavpils________________________________________________________

 

SKOLA______.v.s_____________________________________________________

 

 

Piesaka komandu uz pilsētas pirmās palīdzības sniegšanas sacensībām skolēniem 2011.gada 14.maijā.

 

Komandu sagatavoja _______________________________________  

Tel nr. ____________________

Kurjers___ _________________________________

 

Komandas sastāvs:

 

Nr.

Vārds, uzvārds

Personas kods

Piezīmes

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

Lūdzu norādīt e-pasta adresi uz kuru sūtīt informāciju (apliecinājumu): ________________________________________________________

 

Kontaktpersona: __________________________

 

Telefona numurs: _________________________

 

Pieteikumu aizpildīja: ______________________

 

 

 

Datums: _________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija par pilsētas Pirmās Palīdzības

sniegšanas sacensībām sacensību dalībnieka

 

_________________________________

VECĀKIEM

 

Informējam, ka Jūsu bērns mācību gada laikā ir apguvis Pirmās Palīdzības (PP)  sniegšanas pamatiemaņas, atbilstoši Veselības Ministrijas Katastrofu Medicīnas centra apstiprinātai Pirmās Palīdzības kursa pirmā līmeņa (15 stundu) apmācību programmai. 

Šo pamatprasmju un pamatzināšanu pārbaudei jau vairākus gadus pēc kārtas tiek organizētas Republikāniskās PP sniegšanas sacensības.

Sacensību mērķis ir veicināt skolēnu līdzcietības un atbildības jūtu nostiprināšanu, popularizēt Starptautiskā Sarkanā Krusta idejas un principus, padziļināt skolēnu priekšstatu par PP savlaicīgas sniegšanas nozīmi.

Sacensību laikā tiek pārbaudītas gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā. vairākos etapos, izglītojošie un informatīvie etapi.

Sacensību norises laiks, vieta:

2011 gada 14.maijs – Mežciems , Daugavpils.

Organizētājs: Latvijas Sarkanais Krusts (Daugavpils pilsētas komitēja)  .

Kontaktpersona: Marina Pučka,  kontakttālrunis 27018935

 

Pateicamies par sadarbību!

 

 

Nogriezt ………………………………………………………………………………

Lūdzu aizpildīt un atvest uz sacensībām!

 

Piekrītu, ka mans bērns _____________________________________________ skolā apgūst Pirmās Palīdzības sniegšanas iemaņas un piedalās Pilsētas Pirmās Palīdzības sniegšanas sacensībās 2011. gada 14.maijā

 

Paraksts__________________________

 

Kontakttālrunis_____________________