Šobrīd Daugavpilī

Mūžizglītības programmas Grundtvig mācību partnerības projekts „Eiropas kultūras un valodu dažādība” Pilsētas ziņas

71

2010. gadā Daugavpils pilsētas  Izglītības pārvalde iesaistījās Mūžizglītības programmas Grundtvigmācību partnerības projektā „Eiropas kultūras un valodu dažādība" .

No 09.03.11. līdz 13.03.11. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde projekta ietvaros uzņems viesus no 5 valstīm: Turcijas, Austrijas, Čehijas, Lielbritānijas un Grieķijas. Tas jau būs otrais seminārs (pirmais notika Turcijā), uz kuru atbrauks 21 dalībnieks.

Projekta īstenošanas galvenais mērķis ir pieredzes un zināšanu apmaiņa starp dažādām Eiropas valstu institūcijām, kas nodarbojas ar pieaugušo apmācību, bet pamatuzdevums - izveidot interneta platformas moduli, kas veicinās informācijas apmaiņas iespējas par izglītības un kultūras jautājumiem.

Viena no svarīgākajām aktivitātēm projekta norises laikā Latvijā būs latviešu valodas un tradīciju popularizēšana.   

Apaļā galda diskusijās, darbnīcās būs iespējas iepazīties ar citiem projekta partneriem.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja

Olga Dukšinska

tālr. 654-23110

mob. 29238774