Šobrīd Daugavpilī

Piecas Daugavpils skolas tiks modernizētas ERAF projekta ietvaros Pilsētas ziņas

246

2018.gada 2.augustā tika parakstīta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Daugavpils pilsētas domi, par SAM 8.1.2. projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/026 „Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana, atbilstoši mūsdienīgām prasībām” īstenošanu.

            Projekta īstenošanas ietvaros ir paredzēts veikt Daugavpils piecu izglītības iestāžu – Daugavpils 3.vidusskolas, Daugavpils 16.vidusskolas, Daugavpils 13.vidusskolas, Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja un Daugavpils Saskaņas pamatskolas (Parādes ielā 7) – modernizāciju, lai veicinātu pilnas pabeigtības sasniegšanu. Modernizācijas ietvaros tiek veiktas sekojošas darbības:

  • Ergonomiskas mācību vides izveide, pilnībā vai daļēji (atsevišķā telpu grupā) atjaunojot inženiertīklus (ventilācija, apkures sistēma, apgaismojums), veicot telpu remontu un iegādājoties ergonomiskas mācību mēbeles. Būvdarbiem tiks nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība;
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
    • Sporta infrastruktūras atjaunošana (Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, Daugavpils 16.vidusskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola).

Uz doto brīdi ir pabeigti būvdarbi Daugavpils 3.vidusskolā,  drīzumā tiks pabeigti būvdarbi arī Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja telpās. Vienlaicīgi notiek arī Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma un mēbeļu iegādes procedūra šīm izglītības iestādēm. Tāpat arī notiek iepirkuma procedūras būvdarbu veikšanai Daugavpils 13. un 16. vidusskolā, kā arī būvdarbu veikšanai pašvaldības ēkā Parādes ielā 7, kuru plāno izmantot Daugavpils Saskaņas pamatskolas vajadzībām.

Projekta mērķis ir Daugavpils pilsētas 5 izglītības iestāžu izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejamību, balstītu uz vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projekta kopējie izdevumi: 6 268 269.95 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 3 592 169.43 EUR, no tiem ERAF finansējums: 77.82% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 2 795  506.00 EUR.