Daugavpilī notiks projekta “Depopulācija – reģionālo centru izaicinājums” DeCoDe (“Challenges of Regional Centres: Depopulation Control, Development – best practices”) pirmā tikšanās Pilsētas ziņas

1015

Daugavpils pilsētas dome, kā projekta DeCoDe vadošais partneris š.g. 23.-24.maijā uzņems partnerus no septiņām valstīm: Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas, Rumānijas, Itālijas, Dānijas un Spānijas. Šī būs projekta pirmā tikšanās. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” 2.darbības „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība”, apakšpasākuma  “Pašvaldību tīklojumi” ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot starptautisku, ilgtspējīgu tīklu starp Eiropas pilsētām, lai dalītos savā pieredzē par depopulācijas procesiem un to ietekmi, kā arī rastu risinājumus depopulācijas ierobežošanai.

ES programmas “Eiropa pilsoņiem” mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, rosinot debates par Eiropas Savienībai aktuāliem jautājumiem vietējā, reģionālā un starptautiskā – dalībvalstu – līmenī. Radīt apstākļus, kas nodrošina iedzīvotājiem iespējas piedalīties Eiropas Savienības politikas veidošanas procesos, stiprināt solidaritāti Eiropas pilsoņu vidū, kā arī nodrošināt to, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas, to biedri un jebkurš sabiedrības loceklis tiek iesaistīts Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē.

Daugavpilī projekta dalībnieki iepazīsies ar depopulācijas būtību Eiropas Savienības, Latvijas un Latgales reģiona kontekstā, uzzinās par Latvijas reemigrācijas pilotprojektu, dalīsies pieredzē par depopulāciju kā reģionālo izaicinājumu, diskutēs par projekta aktualitāti ES kontekstā, piedalīsies debatēs par ES nākotni un iepazīs Daugavpils vietējo kolorītu.  Īstenojot šo projektu, iesaistītās pilsētas sekmēs starptautisko sadarbību un apkopos priekšlikumus depopulācijas kontrolei, ko pilsētas varēs izmantot un integrēt savos plānošanas dokumentos.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” līdzekļiem. Īstenošanas termiņš: 01.03.2018.- 01.02.2020.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore J.Ūzuliņa

Jolanta.uzulina@daugavpils.lv

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!