Šobrīd Daugavpilī

VIETĒJĀS SOLIDARITĀTES = GLOBĀLĀS SOLIDARITĀTES TĪKLS Pilsētas ziņas

208
VIETĒJĀS SOLIDARITĀTES = GLOBĀLĀS SOLIDARITĀTES TĪKLS

14.-15. martā Žetē (Jette) notiks pirmā projekta tikšanās, kur ar galveno uzrunu uzstāsies Hermans van Rompejs!

 

Daugavpils pilsētas dome ir jaunās Eiropas iniciatīvas „Vietējās solidaritātes = globālās solidaritātes tīkls” (Local solidarity = global solidarity Network), īsumā – SOLID, projekta partneris. Projektu līdzfinansē programma „Eiropa pilsoņiem”, tā mērķis ir dot iespēju projekta dalībniekiem kļūt sociāli iesaistītākiem Eiropas solidaritātes un sadarbības vārdā. SOLID tīkls ietver 13 pilsētas, reģionus un pilsoniskās sabiedrības organizācijas no visas Eiropas Savienības, bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas un Serbijas. Projekta mērķis ir ieviest jaunus politiskos instrumentus, lai dotu iespēju vietējām kopienām ietekmēt globālo un Eiropas solidaritāti institucionālās un humānās krīzes laikā, ar ko šobrīd saskaras dažādas ES valstis.

No 2018. gada 14. līdz 16. martam projekta vadošais partneris – Žetes Kultūras centrs (le Centre Culturel de Jette) – Briselē uzņems pirmo SOLID starptautisko pasākumu, kurš sapulcinās pilsētas, reģionus un pilsoniskās sabiedrības organizācijas no 12 valstīm, kas ir iesaistījušās tīklā, kā arī vietējos iedzīvotājus. Viesi ir aicināti pievienoties SOLID partneriem pasākumā divu dienu garumā. Viņiem būs iespēja noskatīties filmu „Demain”, kas tiks demonstrēta  14. martā, pievienoties ekspertiem vietējās un Eiropas solidaritātes jautājumos plenārsesijā (15. martā no plkst. 9.30-12.30) vai pēcpusdienā piedalīties darbnīcās (15. martā no plkst. 15.00-17.30). Ar galveno uzrunu plenārsesijā uzstāsies Eiropas Padomes emeritētais prezidents Hermans van Rompejs.

Sīkākai informācijai apmeklējiet https://www.facebook.com/events/908455572669485/

 

Programma, ko var apmeklēt vietējie iedzīvotāji:
14.03. plkst. 19.00: filma „Demain” (franču valodā)

15.03. plenārsesija (franču/angļu)

9.30-10.00 Emilie Tondreau – Iepazīstināšana ar programmu „Eiropa pilsoņiem”

10.00-10.30 Labās prakses piemēri no SOLID partneriem: Jolanta Ūzuliņa (Latvija) / Marcin Barczykowski (Polija) / Evangelista Leuzzi (Itālija)

10.30-11.30 : Eiropas Padomes emeritētais prezidents Hermans van Rompejs Eiropas solidaritāte.

11.30-12.00: Peter Bezovnik (Serbija) – sociālā solidaritāte nacionālā līmenī.

12.00-12.30: Jo Van Damme (Beļģija) –  Labās prakses piemēri no vietējās solidaritātes pasākumiem.

15.03. plkst. 15.00-17.00: Darbnīcas (franču/angļu)