Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas rūpniecības un būvniecības nozares analīze 2010. gadā Pilsētas ziņas

58
Daugavpils pilsētas rūpniecības un būvniecības nozares analīze 2010. gadā

2010. gada Daugavpils pilsētas rūpniecības nozarē uzņēmumos  saražotās produkcijas apjoms sastādīja 127 896,2 tūkstoši latus. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu  ražotās produkcijas apjoms pieauga par 9,6%. Nopietns ražošanas apjomu pieaugums bija  ķīmisko šķiedru ražošanas nozarē- par 89%, lokomotīvju remontā par 59%, optisko kabeļu ražošanā par 45%, šūšanas nozarē   vidēji par  15%, metālapstrādes nozarē vidēji par 12 %.  Joprojām ražošanas apjomu  kritums ir vērojams būvmateriālu un būvdetaļu ražošanā, kas ir saistīts ar būvniecības apjomu samazināšanos, kā arī poligrāfijas rūpniecībā.

 

Darbinieku skaits ražošanas uzņēmumos  2010. gada laikā ir palielinājies par 6 % jeb par 336 cilvēkiem. Uz 2010. gada beigām rūpniecībā ir nodarbināts 5921 strādājošais.

Taču, pirmskrīzes līmenis  (7357 strādājošie) tik ātri  netiks sasniegts . Gada laikā nav vērojams ievērojams darba vietu samazinājums kādā no ražošanas nozarēm. 

 

Daugavpils lielāko būvuzņēmumu būvmontāžas darbu apjoms 2010. gadā bija  18405,58 tūkstoši LVL, kas sastādīja 53,7% no 2009. gada  darbu apjoma.   69% darbu tika paveikti pašu spēkiem, no tiem 77,5% būvmontāžas darbi tika veikti Daugavpilī. 

 

Tajā pašā laikā darbinieku skaits būvniecībā palielinājās gada laikā par 17% un sastāda uz gada beigām - 1269 cilvēki. Acīmredzot būvfirmas cer uz darbu apjomu palielināšanos 2011. gadā.        

 

V.Nadeždins,

Biznesa attīstības nodaļas vadītājs

Tel. 29131876, 65476801

vladimirs.nadezdins@daugavpils.lv