Šobrīd Daugavpilī

UZSĀKTA PROJEKTA „ARTILĒRIJAS ARSENĀLA ĒKAS REKONSTRUKCIJA DAUGAVPILS ROTKO MĀKSLAS CENTRA IZVEIDEI” ĪSTENOŠANA Pilsētas ziņas

135
UZSĀKTA PROJEKTA „ARTILĒRIJAS ARSENĀLA ĒKAS REKONSTRUKCIJA DAUGAVPILS ROTKO MĀKSLAS CENTRA IZVEIDEI” ĪSTENOŠANA

2011. gada 17. februārī tika noslēgts līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Daugavpils pilsētas domi par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Artilērijas Arsenāla ēkas rekonstrukcija Daugavpils Rotko Mākslas centra izveidei" (vienošanās Nr. 3DP/3.4.3.2.0./10/APIA/CFLA/002/001) īstenošanu 3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana" ietvaros.

 

Projekta mērķis: Lai palielinātu Latgales reģiona pievilcību, veicinātu Daugavpils sociāli ekonomiskās labklājības augšupeju, nodrošinātu reģiona ilgtspējīgu attīstību, atjaunot Arsenāla ēku Daugavpils cietoksnī, Daugavpils Rotko mākslas centra izveidei.

Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt kultūras mantojuma objektu ar augstu sociālekonomisko potenciālu - Arsenāla ēku Daugavpils cietoksnī.

Veicot rekonstrukcijas darbus Daugavpils Rotko mākslas centra izveidei Arsenāla ēkā, tiks atjaunota nozīmīga arhitektūras ansambļa daļa. Daugavpils cietokšņa teritorijas attīstības potenciāls , Arsenāla telpu piemērotība mākslas galeriju, mākslinieku studiju, rezidenču, ekspozīciju telpu, fondu telpu semināru - konferenču telpu, sarīkojuma telpu izveidei un slavenā gleznotāja Rotko vārds, ciešā sadarbība ar Rotko ģimeni radīs jaunu kultūras pakalpojumu piedāvājumu ne tikai Daugavpilī, Latgalē, bet arī Latvijā kopumā. Iespēja izvietot slavenā mākslinieka oriģināldarbus viņa dzimtenē, ļaus izveidot mākslas centru ar Eiropas un visas pasaules nozīmi.

Aktivitātes : 1. Artilērijas Arsenāla ēkas fasāžu un jumta rekonstrukcija, vēsturiskā ieejas mezgla rekonstrukcija; 2. Būvuzraudzība; 3.Autoruzraudzība; 4.Publicitāte

Projekta rezultāti: 1. Veikta Artilērijas Arsenāla ēkas fasāžu un jumta rekonstrukcija, vēsturiskā ieejas mezgla rekonstrukcija. 2. Veikta būvuzraudzība 3. Veikta autoruzraudzība. 4. Nodrošināta projekta publicitāte.

Plānotais kopējais finansējums -1 428 571.43 LVL, kuru veido ERAF finansējums - 1 200 000.00 LVL, valsts budžeta dotācija 42 857.14 LVL, pašvaldības finansējums - 185 714.29 LVL.

 Projekta realizēšanas laiks: 2011. Gada janvāris - 2012. Gada decembris

Kopumā Artilērijas Arsenāla ēkas rekonstrukciju Daugavpils Rotko mākslas centra izveidei, paredzēts veikt 3 dažādos projektos no 3 dažādiem finansējuma avotiem: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013. Gadam, 3.6.1.1. aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" un 3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana". 

 

Informāciju sagatavoja:

Sarmīte Teivāne, projekta vadītāja

Kr. Valdemāra 13 - 204, Daugavpils, LV - 5403

Tel./fakss : 65423226

e-pasts: sarmite.teivane@daugavpils.lv