Šobrīd Daugavpilī

Seminārs – Daugavpils cietokšņa restaurācijas un apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde Pilsētas ziņas

17
Seminārs – Daugavpils cietokšņa restaurācijas un apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde

2011.gada 15.februārī Daugavpils pilsētas domes sēžu zālē notika Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstītā projekta „Ūdenstorņa ēkas paraugrestaurācija un apsaimniekošana Daugavpils cietoksnī" darba seminārs veltīts Daugavpils cietokšņa restaurācijas un apsaimniekošanas vadlīniju izstrādei. To atklāja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Vitālijs Azarevičs.

 

Semināru vadīja un plašu informācijas ziņojumu sniedza projekta stratēģiskās plānošanas eksperte Inga Goldberga.... Izstrādājot cietokšņa restaurācijas un apsaimniekošanas vadlīnijas, notiek intensīvs darbs pie svarīgu komponentu iekļaušanas vadlīniju dokumentā. Tie skar vairākus attīstības virzienus, kas saistīti ar cietokšņa vēsturisko telpu; iedzīvotāju labklājību, sakārtojot cietokšņa dzīvojamā rajona vidi; publiskajiem pakalpojumiem, tostarp - publiskā transporta attīstību gan pilsētas iedzīvotājiem, gan tūristiem. Vadlīniju dokumentā būs iekļautas tēzes par cietokšņa teritorijas apsaimniekošanu; tūrisma un kultūras telpas izveidošanu; plašs risināmo jautājumu spektrs būs veltīts ainavas un dabas nosacījumiem, gan cietokšņa teritorijas iekšējā daļā, gan vaļņos, gan teritorijā kopskatā ar Daugavu. Uzmanība būs pievērsta arī sikspārņu mītnēm cietoksnī. Projekta norises laikā tiek izstrādāts cietokšņa ēku pases paraugs, kas raksturos katras ēkas vēsturisko un tehnisko stāvokli, tiek apspriesti sadarbības modeļi ar UNESCO (ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija) un protams, plaša sadaļa būs veltīta cietokšņa teritorijas mārketingam un kultūras pasākumu menedžmentam. Cietokšņa apsaimniekošanas un uzturēšanas modeļa izveidošanā pašlaik tiek izstrādāti varianti, kas saistīti ar cietokšņa pārvaldes struktūru. Tās uzdevums būs - pamatojoties uz cietokšņa saglabāšanas un attīstības koncepciju, rūpēties par Daugavpils cietokšņa dzīvi kā teritorijas iekšienē tā arī pozicionējoties ar ārpasauli.

 

Darba seminārā piedalījās un savus ieteikumus par Ideālo nocietināto pilsētu paraugiem Eiropā prezentēja projekta eksperti no Vācijas - asociācijas „Baltijas cietokšņu ceļš" kultūras un tūrisma koordinācijas centra vadītājs, arhitekts Dr. Hans-Rudolfs Neumans un Reģionālās plānošanas ekonomikas eksperts Hartmuts Roders. Cietokšņa restaurācijas un apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde notiek ciešā sadarbībā ar Vācijas kolēģiem un katrs ekspertu ieteikums pamatots uz profesionālās pieredzes Eiropas cietokšņu izpētē.

 

Interese par Daugavpils cietokšņa turpmāko statusu Eiropas kartē ir liela un atsaucoties uz Vācijas ekspertu piedāvājumu, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Žanna Kulakova šī gada septembrī piekrita organizēt starptautisko konferenci Daugavpilī, kas veltīta Ideālo nocietināto pilsētu apvienībai. Mūsu cietokšņa attīstībai būtisku lomu piešķirtu šāda Eiropas cietokšņu organizācija, ar kuras starpniecību starptautiskajā sadarbībā Daugavpils cietokšņa ceļš uz UNESCO sarakstu būtu daudz progresīvāks.

 

Semināra darba grupu pārstāvēja Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta, Pilsētas plānošanas politikas departamenta, VAS „Valsts Nekustamie īpašumi", SIA „Arhis", Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālās nodaļas, Daugavpils Universitātes, Kultūras pārvaldes speciālisti, realizējamā projekta eksperti un citi interesenti.

Projekta finansējuma saņēmējs un īstenotājs ir Daugavpils pilsētas dome. Projekta kopējās izmaksas ir 644 380 eiro. No šīs summas 85% - 547 723 eiro ir Eiropas Ekonomikas Zonas finanšu instrumenta ieguldījums, bet 15% - 96 657 eiro - pašvaldības līdzfinansējums.

_______________________________________________________________

Informāciju sagatavoja: Jānis Butkevičs, projekta sabiedrisko attiecību eksperts

E-pasts: janis-butkevics@inbox.lv