Šobrīd Daugavpilī

Sanāksme sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem par pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtību Pilsētas ziņas

50

10. februārī  Daugavpils Domes sēžu zālē notika sabiedrisko organizāciju pārstāvju sanāksme. Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Vitālijs Azarevičs, Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece, Juridiskā departamenta vadītāja Lilija Žuromska informēja sabiedrisko organizāciju pārstāvjus par pašvaldības atbalsta piešķiršanas jauno kārtību.

Ir izveidots sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds- pašvaldība atvēlējusi 14 tūkst. latus. Deputāti ir apstiprinājuši nolikumu, kas nosaka kārtību kādā tiek piešķirts pašvaldības finansējums sabiedriskajām organizācijām. Vitālijs Azarevičs skaidroja, ka jaunā kārtība pieņemta, jo budžeta iespējas ir ierobežotas. Pašvaldība var atļauties atbalstīt organizācijas līdz 500 latiem. Ir divas pieteikumu veidlapas. Pirmajā jānorāda informācija par organizāciju, paveikto iepriekšēja gadā, par pasākumiem šogad un informāciju par to, kam nepieciešama nauda- jāpamato finansējuma nepieciešamība. Otrajā pielikumā jānorāda nepieciešamā finansējuma atšifrējums. Dokumenti atrodami Domes mājas lapā http://www.daugavpils.lv/ sadaļā Pašvaldība- Dokumentu un iesniegumu paraugi.

 

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre Līga Korsaka.