Šobrīd Daugavpilī

Aicinājums piedalīties konferencē par ERAF aktivitāti „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Pilsētas ziņas

19

Līdz 2011.gada 1.septembrim Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (turpmāk – LIAA) ir saņemti jau vairāk nekā 600 projektu iesniegumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) aktivitātē „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” par kopējo ERAF līdzfinansējuma apjomu 34,6 milj. latiem. Vairāk nekā puse šo projektu pieteikumu saņemti 2011.gadā, kas apliecina, ka 2010.gada beigās un šī gada sākumā organizētie semināri ir būtiski kāpinājuši iedzīvotāju interesi par māju renovāciju.

Ekonomikas ministrija ir aprēķinājusi, ka, ja ERAF finansējuma pieprasījums turpināsies ar tādu apjomu kā 2011.gadā vidēji mēnesī, tad šobrīd pieejamais ERAF finansējums būs pieejams tikai līdz 2012.gada pirmajam ceturksnim (ieskaitot). Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu, Ekonomikas ministrija rosināja aktivitātes īstenošanai piešķirt papildu finansējumu, kas arī tika apstiprināts 2011.gada 13.septembra Ministru kabineta sēdē, piešķirot papildu finansējumu 3,4 miljonu latu apmērā atbalstam daudzdzīvokļu māju renovācijai. Līdz ar to finansējums būtu pieejams vēl vairāk kā 60 māju siltināšanas projektiem.

Sakarā ar iedzīvotāju pieaugušo interesi daudzdzīvokļu māju siltināšanas jautājumā, Ekonomikas ministrija un LIAA sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona struktūrfondu informācijas centru š.g. 30. septembrī Daugavpilī, Daugavpils pilsētas domes (Kr. Valdemāra iela 1) telpās no plkst. 10:00 līdz 17:00 rīko konferenci par ERAF līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem.

Konferencē tiks informēts par mājokļu renovācijas ieguvumiem, ES fondu atbalstu daudzdzīvokļu māju renovācijai 50 līdz 60% apmērā, kā arī par aktualitātēm būvniecību un apsaimniekošanu regulējošajos normatīvajos aktos.

Konferences darba valoda ir latviešu, tiks nodrošināta tulkošana uz krievu valodu. Dalība konferencē ir bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās Latgales plānošanas reģiona struktūrfondu informācijas centrā pa tālruni 65423801 vai e-pastu – rsic@latgale.lv.

 

Informāciju sagatavoja:

Harijs Vucins, „13.STĀVS” SIA

e-pasts: harijs@13stavs.lv, tālr./fakss: +371 654 21243

Papildus informācija:

Andris Kucins, Latgales RSIC

e-pasts: andris.kucins@latgale.lv, tālr. +371 654 23801, 26599050