Šobrīd Daugavpilī

Sākas skolu gatavības pārbaude jaunajam mācību gadam (VIDEO) Izglītības ziņas

91

Šonedēļ darbu sāka speciālistu komisija, kura pārbauda pilsētas mācību iestādes un novērtē to sagatavotību jaunajam mācību gadam.
21. augustā filmēšanas grupa devās līdzi komisijai uz Daugavpils 11. pamatskolu. Skolā mācās vairāk par 200 bērnu. Jau, ienākot tajā, redzams, ka skola ir Zinību dienas gaidās. Mācību iestādes pirmā stāva sešos kabinetos ir veikts kosmētiskais remonts, šeit mācās sākumskolas skolēni. Pilnīgi atjaunots viens kabinets, kurā nebija veikts kapitālais remonts kopš 20. gadsimta sešdesmitajiem gadiem. Arī skolas ēdnīca ir kļuvusi ērtāka un gaišāka.
Kā atzīst skolas direktore, mācību iestāde darbam ir gatava.
 
Visi remontdarbi ir veikti pašu skolas tehnisko darbinieku rokām.
Daugavpils krievu vidusskolā – licejā jau veselu gadu noris nopietni remontdarbi. Ir nomainīta visa siltumapgādes sistēma, tiek pilnīgi renovēts 1. stāva gaitenis, foajē. Atjaunota skolas sporta zāle, ierīkotas jaunas ģērbtuves, dušas telpa. Aktu zāle kļuvusi plašāka, gaišāka un ērtāka. Pilnīgi izremontēti bioloģijas, ķīmijas un fizikas kabineti, atjaunotas kāpņu telpas.
 No būvnieku puses solīts, ka remontdarbi tiks pabeigti līdz 3. septembrim, kad skolas durvis vērs tās iemītnieki – audzēkņi.
Lai ražens un radošs jaunais mācību gads visiem skolēniem un pedagogiem!