Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas skolēnu panākumi bioloģijas 40.valsts olimpiādē Izglītības ziņas

518
Daugavpils pilsētas skolēnu panākumi bioloģijas 40.valsts olimpiādē

Bioloģijas 40.valsts olimpiādes 2.posms notika 30.novembrī, un kopumā Latvijā tajā piedalījās 1004 skolēni no 9.klasēm, 630 skolēni no 10.klasēm, 585 skolēni no 11.klasēm un 635 skolēni no 12.klasēm. Daugavpils pilsētā 2.olimpiādes posmā piedalījās 87 skolēni.

Uz valsts posmu tika uzaicināti 12 skolēni: Dace Miļeviča, Evija Medika, Nataļja Mališa (Daugavpils 3.vidusskola), Normunds Palabinskis, Viktorija Kolomažnikova (Daugavpils Saskaņas pamatskola), Arianda Jonāne, Vladislavs Kohanovskis, Elza Vagale (Daugavpils Valsts ģimnāzija), Jana Popova, Jekaterīna Fjodorova, Alisa Turukova (Daugavpils Krievu vidusskola-licejs) un Arkādijs Nikolajevs (Daugavpils 15.vidusskola).

Bioloģijas 40.valsts olimpiādes 3.posms notika no š.g. 24.janvāra līdz 26.janvārim Latvijas Universitātes modernajā un mājīgajā Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā.

Pirmajā olimpiādes dienā skolēni piedalījās svinīgajā olimpiādes atklāšanā un veica sarežģītus testus un teorētiskus uzdevumus, bet dienas noslēgumā bija organizēta iepazīšanās ar mikroskopiem.

25.janvārī bija iespējams apskatīt izlabotos pirmās dienas darbus un iesniegt apelācijas, bet tad skolēni devās pildīt 4 laboratorijas darbus LU plašajās un moderni aprīkotajās laboratorijās. Šo darbu izpildei skolēniem bija nepieciešamas iemaņas darbam ar ierīcēm, mikroskopu, laboratorijas traukiem u.c., kā arī spējas zibenīgi aizpildīt atbilžu lapas, izskaitļot, vērot, spriest, atrisināt nestandarta situācijas.

26.janvārī skolēniem tika organizētas meistarklases, bet dienas noslēgumā notika apbalvošanas ceremonija.

Visi dalībnieki saņēma apliecinājumu par dalību olimpiādes 3.posmā, un gandarījums un prieks par to, ka Daugavpils skolēni izcīnīja arī vairākās godalgotas vietas. Tā par sudraba medaļu īpašniekiem kļuva Arianda Jonāne 12.klašu grupā, Normunds Palabinskis un Viktorija Kolomažnikova 9.klašu grupā, savukārt atzinības rakstu saņēma Vladislavs Kohanovskis 10.klašu grupā un Arkādijs Nikolajevs 12.klašu grupā. Skolotājiem Valērijam Dudeničam (Daugavpils Valsts ģimnāzija) un Marinai Seļionovai (Daugavpils Saskaņas pamatskola) tika pasniegti atzinības raksti par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā bioloģijas 40.valsts olimpiādei.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību skolotāju MA vadītāja

Marina Seļionova

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!