Šobrīd Daugavpilī

Vai pusaudzim ir nozīmīgas latviešu tautas tradīcijas? Izglītības ziņas

581
Vai pusaudzim ir nozīmīgas latviešu tautas tradīcijas?

Cilvēces pieredzē tradīcijas, kas tiek pārmantotas no paaudzes paaudzē, ir nozīmīgs pamats ikvienas sabiedrības attīstībai. Katrai nākamajai paaudzei, arī pusaudzim, ir iespēja aktualizēt iepriekšējo paaudžu pieredzi, pamatojoties uz tradīciju, taču piedāvājot tās inovatīvus risinājumus atbilstoši šī brīža izpratnei par šo tradīciju un tās dzīvotspējai kultūras telpā. Bez tradīcijām sabiedrība nevar pastāvēt.

Šī gada pēdējā novembra dienā bija nozīmīga Daugavpils 7.-9. klašu debatētājiem, jo viņi-pusaudži meklēja atbildes un risinājumus uz jautājumu, cik nozīmīgas ir viņiem latviešu tautas tradīcijas. Pirms meklēt argumentus par un pret, katrs ir aizdomājies, apsvēris plusus un mīnusus un nonācis pie kopsaucēja. Daugavpils pusaudži uzskata, ka latviešu tautas tradīcijas ir nozīmīgas pusaudžiem, jo caur tradīcijām viņi mācās, gūst pieredzi, tā ir lietderīga laika pavadīšana iesaistoties deju un dziesmu kolektīvos, folkloras kopās, svinot dažādus latviešiem raksturīgos tautas svētkus. Tas ir mūsu nacionālās identitātes apliecinājums un pamats. Savukārt, skolēni uzskata, ka pusaudžu interešu loks ir daudzveidīgs, tādējādi domāt un iesaistīties latviešu tautas tradīciju izkopšanā/ievērošanu/saglabāšanu, pusaudžiem nepietiek laika, jo ir jāpilda daudz mājas darbu, skolēni  sporto, mācās mūzikas un mākslas skolās. Svētku svinēšana bieži vien zaudē savu pamatnozīmi un jēgu, kļūstot par everģēlībām, farsu,  ar pārmērīgu alkohola/apreibinošu vielu lietošanu. Aizbraucot uz ārzemēm diemžēl šīs tradīcijas arī zaudē savu nozīmi, jo tiek pārņemtas tās tautas paražas. Neskatoties uz daudziem šķēršļiem, pusaudži uzsver, ka tikai no viņiem, viņu attieksmes un vēlēšanās ir atkarīgs, vai un kā latviešu tautas tradīcijas tiks nodotas nākamajām paaudzēm.

Paldies aktīvajām debašu skolām-Daugavpils Saskaņas pamatskolai (treneris Oļģerts Rihlickis), Daugavpils Valsts ģimnāzijai (treneris Rita Murāne) un Daugavpils 12. vidusskolai (treneris Ieva Purmale)un viņu izcilajiem skolēniem-debatētājiem.

 

Latgales debašu centra koordinatore Rita Murāne

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!