Šobrīd Daugavpilī

Valodu apguve un lietojums Latvijas izglītības sistēmā no bērnudārza līdz augstskolai Izglītības ziņas

62

Nesen Daugavpils Universitātē notika LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājas, profesores, Dr. habil. philol., Inas Druvietes lekcija un diskusija ar Daugavpils pilsētas skolotājiem "Valodu apguve un lietojums Latvijas izglītības sistēmā – no bērnudārza līdz augstskolai". Lekciju organizēja Apvienotā pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa Daugavpils Universitātes sekcija.

I.Druviete savā lekcijā pievērsās valodas apguves teorētiskajiem aspektiem, informējot klausītājus par jaunākajām atziņām valodu apguves jomā. Klausītājiem aktuāli bija valodu mācīšanas un mācīšanās pamatjautājumi: kura būs pamatvaloda noteiktā izglītības pakāpē; kur, kad un kā mācīt citas valodas; kā nodrošināt sabalansētu bilingvismu dzimtajā valodā un valsts valodā; kā nodrošināt funkcionālu dzimtās, valsts un svešvalodas izmantošanu. Valodām ir gan kopīgas iezīmes, gan atšķirības, un tieši atšķirības ietekmē otrās valodas apguvi. Zinot tās, pedagogam vieglāk atrast piemērotākās metodes un paņēmienus, kas sekmē skolēnu mācību sasniegumus.

Profesore uzsvēra, ka Latvijā īstenotā pārejas bilingvālā izglītība ir tas modelis, kas dod vislabākos rezultātus. Skolas, kas īsteno pamatizglītības mazākumtautību programmas, ir izvēlējušās sev piemērotākos no četriem bilingvālās izglītības modeļiem vai izveidojušas savu. I.Druviete atgādināja, ka labi un akadēmiski attīstīta dzimtā valoda ir tas pamats, kurš sekmē gan valsts, gan otrās valodas apguvi.

Uz tikšanos kuplā skaitā bija ieradušies pilsētas skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un metodiķi, MA vadītāji un Izglītības pārvaldes pārstāvji.

Paldies skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu administrācijai un skolotājiem par atsaucību un interesi!

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpilspilsētas

Izglītības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Anita Pleša

t.65407434