Šobrīd Daugavpilī

1.atklāto pilsētas olimpiāde dažādās valodās 9.klašu skolēniem Izglītības ziņas

121

Tas, kurš nepārvalda nevienu svešvalodu,

neko nezina par savējo..." (J.V.Gēte)

 

 

Valodu pārzināšanai piemīt zināma ģenialitātes aura. Tomēr daudzvalodība nav tikai akadēmiķu un mācītu valodnieku privilēģija - arī mūsu pilsētas skolēni lieliski pārvalda daudzas valodas.

Š.g. 17.janvārī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Velsas prinča Valodu centrs organizēja 1.atklāto pilsētas olimpiādi dažādās valodās 9.klašu skolēniem. Olimpiādes mērķis bija rosināt un aktivizēt skolēnu interesi par valodām, attīstīt patstāvīgas izziņas prasmes, kā arī parādīt savas zināšanas 4 valodās: latviešu, krievu vai poļu, angļu un vācu. Skolēniem tika piedāvāti leksiski un gramatiski uzdevumi, kas saistīti ar teksta izpratni un tekstveidi.

Savas valodas zināšanas veiksmīgi apliecināja 14 Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēni no Saskaņas pamatskolas, 3.vidusskolas, 9.vidusskolas, 12.vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas. Paldies skolotājiem, kas saviem audzēkņiem sniedz zināšanas dažādās valodās: L.Lastovkai, M.Mičūnei, O.Osipovai (DVĢ); G.Juručonokai, J.Sedačai, N.Kokiņai (3.vsk.); O.Gapejenkovai, N.Krivenko, I.Sardiko, I.Starovoitovai (9.vsk.); I.Polei, T.Gžibovskai, V.Maļinai (12.vsk.); G.Smuļko, I.Gricānei, Ņ.Šukstei (DVPĢ); S.Dorofejevai, T.Revinai, Z.Šukstei, O.Ogurcovai, M.Mičūnei, Ņ.Kokorei (Saskaņas psk.)!

„Zināt daudzas valodas - būt vienas pils daudzu atslēgu īpašniekam," tā uzskatījis ievērojamākais franču apgaismotājs un idejiskās dzīves ietekmētājs Voltērs. Arī mēs, Izglītības pārvaldes darbinieki, lepojamies, ka mūsu pilsētas skolēni spēj sazināties ne tikai savā dzimtajā valodā, bet brīvi pārvalda četras un pat vairāk valodas. Tāpēc ceram, ka šī daudzvalodu olimpiādes tradīcija turpināsies arī nākamajos gados, jo mācoties svešvalodas, mēs pilnveidojam sevi, apgūstam jaunas zināšanas un radām sev dzīvē plašākas iespējas.

 

 

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

Velsas prinča Valodu centra darbinieku vārdā

vadītāja Ilona Bohāne

(t.65432102)

Pielikumā olimpiādes rezultāti