Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils cer saņemt finansējumu bērnudārzu siltināšanas projektu turpināšanai Izglītības ziņas

181

Šodien, 18. janvārī Ministru kabinets pieņēma lēmumu veikt grozījumus MK noteikumos "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa " Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums". Finansējums tiek palielināts no 8 521 500 latiem līdz 16 108 843 latiem.

Kā paskaidroja Daugavpils Domes attīstības departamenta vadītāja Sarmīte Ķikuste, šis lēmums paver ceļu Daugavpils iesniegtajam projektam "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās". "Ir lielas cerības uz to, ka Daugavpils prasītā summa tiks piešķirta un pilsētā tiks siltināti vēl 8 bērnudārzi", uzsvēra Ķikustes kundze.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 milj. latu, no tiem 25% pašvaldības līdzfinansējums.  Projekta mērķis- veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pirmskolas iestādēs Nr. 1, 4,21,10,15,23,27,30.

 

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre L. Korsaka.