Šobrīd Daugavpilī

Informācija par brīvajām vietām bērnudārzos Izglītības ziņas

154

Izglītības pārvalde informē, ka pirmsskolas izglītības iestādēs ir brīvas vietas (atbilstoši tabulai) un lūdz vecākus, kuru bērnu dzīves vieta ir deklarēta Daugavpils pilsētā, pieteikties uz nepieciešamo vietu pirmsskolas izglītības iestādē. Pieteikties var Izglītības pārvaldē, Saules ielā 7, 3.kabinetā

Pirmdien:    13 - 18

Otrdien:         8 - 12

Trešdien:     13 - 17

Ceturtdien:    8 - 12

Piektdien:    13 - 16

BRĪVAS VIETAS uz  05.01.2011.

 

 

 

 

 

 

 

Dzimšanas gads 

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

KOPĀ:

Iestādes Nr. 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1

 

2

 

 

 

 

2

Nr. 3

 

 

3

1

 

 

4

Nr. 5

 

 

1

 

2

4

7

Nr. 6

 

2

1

3

1

 

7

Nr. 7

 

2

2

 

2

 

6

Nr. 8

 

1

2

1

3

 

7

Nr. 10

1

2

3

 

 

 

6

Nr. 11

 

2

3

1

1

1

8

Nr. 12

 

2

 

 

 

 

2

Nr. 13

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 14

1

2

2

 

1

 

6

Nr. 17

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 18

 

2

2

 

1

 

5

Nr. 20

 

1

1

2

2

1

7

Nr. 21

 

2

 

 

3

1

6

Nr. 22

 

 

2

2

2

2

8

Nr. 23

 

1

2

1

2

2

8

Nr. 24

 

2

2

2

 

 

6

Nr. 26

 

 

1

1

2

2

6

Nr. 27

 

2

2

3

1

 

8

Nr. 28

 

1

 

 

1

 

2

Nr. 29

 

2

1

2

2

1

8

Nr. 30

2

1

 

 

 

 

3

Nr. 32

2

1

2

 

2

1

8

Ruģeļu p.i.i.

2

1

1

2

1

 

7

KOPĀ:

8

31

33

21

29

15

137

 

 

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites un reģistrācijas speciāliste

Svetlana Vecvagare

t.65424602