Šobrīd Daugavpilī

Tuvāk kvantam, tuvāk teātrim Izglītības ziņas

52

No 17. līdz 21.oktobrim Izglītības pārvaldē notika projekta „No kvanta līdz teātrim, no  teātra līdz kvantam” teatralizēto uzvedumu mēģinājumi. Pirmdien savu skatījumu uz matemātiku sniedza 3., 9. un  15. vidusskolas un Saskaņas pamatskolas skolēni. Bioloģijai veltītos priekšnesumus otrdien rādīja  J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas, 13.vidusskolas un Logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra audzēkņi, savukārt, trešdiena bija veltīta ķīmijas tēmām, kuras apskatīja Valsts ģimnāzijas, 10. un 17.vidusskolas skolēni. Ceturtdien izskaidrot Latvijas vēstures notikumus centās Krievu vidusskolas – liceja, 16.vidusskolas, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas un Vienības pamatskolas skolēni, bet darbu skati piektdien noslēdza Centra ģimnāzijas, 11.pamatskolas un 12. vidusskolas komandas, pievēršoties fizikas tēmām.

Visas komandas bija nopietni gatavojušās sava darba prezentācijai. Izvēlētās mācību tēmas skar sarežģītos jautājumus 7. – 9.klašu mācību programmās. Ar pārdomātu skatuves noformējumu izcēlās valsts poļu ģimnāzijas un 15.vidusskolas skolēnu komandas. Jāuzteic skolēnu aktivitāte, iesaistoties arī pārējo komandu priekšnesumu analīzē un piedāvājot uzlabojumus.

Centra ģimnāzijas kolektīvam izsakām pateicību par telpu piešķiršanu projekta pasākumiem!

Gatavojoties rādīt uzvedumus, komandu dalībnieki vēl pilnveidos savas aktiermākslas prasmes. Noslēguma pasākums ar uzvedumu prezentāciju notiks Centra ģimnāzijā 4. un 9.novembrī plkst.14.00.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

Izglītības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Anita Pleša

t.65407434

projekta koordinatore

Signita Gabrāne

t.65407438