Šobrīd Daugavpilī

Daba palīdz atklāt bērnu talantus Izglītības ziņas

39
Daba palīdz atklāt bērnu talantus

Pilsētas pirmsskolas vidē par labu tradīciju kļuvusi pieredzes apmaiņa dažādās darba jomās, kas saistītas ar bērnu attīstību un gatavošanos skolai.

20. oktobrī Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestādē notika bērnu radošo spēju attīstībai veltīts seminārs, kurā piedalījās vairāk nekā 50 pilsētas pedagogi un metodiķi.

Par semināra vadmotīvu kļuva psiholoģes N.Žekovas paustā atziņa: katram bērnam jau kopš dzimšanas piemīt noteiktas spējas un pirmsskolas vecums ir vislabākais laiks šo talantu atklāšanai un attīstīšanai.

Gatavojoties semināram, notika ilgs un aizraujošs darbs, kurā iesaistījās  pedagogi, bērni un vecāki. Semināra dienā katru bērnudārza telpu rotāja no dabas materiāliem darināti mākslas darbi. Latviešu valodas kabinetā bija apskatāma bērnu darbu izstāde, ziemas dārzā – bērnu un vecāku kopīgo darinājumu ekspozīcija. Pirmā stāva galerijā visus priecēja pedagogu radošais veikums, bet mūzikas zālē tika izvietoti citu pilsētas bērnudārzu audzēkņu radītie darbi. Pasākumam veltīta bija arī fotomākslinieka Anatolija Kivrina darbu izstāde „Rudens iedvesma”.

Katra darba veidošanā tika izmantoti tie paši materiāli: sūnas, lapas, sēklas, dažādas smilgas. Bet cik daudz neparastu tēlu tika radīts, cik rūpīga darba un fantāzijas ielikts katrā! Katrs autors saskatīja dabas veltēs  kaut ko sev tuvu, šo skaistumu izjūtot ar sirdi. Un tas nav jaunas bērnu mācīšanas un audzināšanas metodes atklājums. Tas ir dvēseles slēptāko stūrīšu, spilgtu dzīves mirkļu, dzīvu tēlu, skaņu un jūtu praktisks atainojums.

Seminārs, kas notika 14. pirmsskolas izglītības iestādē, parādīja vienu no virzieniem, kas attīsta pirmsskolas vecuma bērnu radošās spējas, un atklāja to, cik svarīga šajā procesā ir pieaugušo – gan vecāku, gan skolotāju – loma.

Šajā mācību gadā pirmsskolas izglītībā tiek plānota vēl virkne bērnu radošā potenciāla attīstīšanas iespējām veltītu pasākumu.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpilspilsētas

Izglītības pārvaldes

Pirmsskolas izglītības darba speciāliste

Ingrīda Zeļenkova

t.65407425