Šobrīd Daugavpilī

Comenius partnerības projekta „EURO NEWS” dalībnieku tikšanās Daugavpils Domē Izglītības ziņas

41
Comenius partnerības projekta „EURO NEWS” dalībnieku tikšanās Daugavpils Domē

Viena no projekta aktivitātēm ir skolotāju pieredzes apmaiņas braucieni uz partneru skolām. Ceturtā partneru tikšanās notiek no 18. līdz 21. oktobrim Daugavpilī 9. vsk. 20.oktobrī viesus Domē uzņēma priekšsēdētājas vietniece Līvija Jankovska.

Viesiem tika sagatavota prezentācija “Daugavpils-iespēju pilsēta”. Pēc prezentācijas viesus ļoti ieinteresēja lidostas projekts, tika izteikta cerība, ka lidosta drīz sāks darbu, jo ceļš no Rīgas uz Daugavpili bijis ļoti garš. Līvija Jankovska detalizētāk informēja par šo projektu un tā virzību. Viesi interesējās arī par bērnu brīvā laika organizēšanu Daugavpilī. Partnerības projekta dalībnieki pastāstīja par saviem iesapidiem Daugavpilī, par pieredzes apmaiņu un aktualitātēm projektā, bet noslēgumā pateicās par silto uzņemšanu.

Vizītes ietvaros 9 vidusskolā notiek diskusija „Latvijas un Eiropas izglītības sistēmas: tradīcijas un inovācijas” un radošā darbnīca „Efektīvas skolēnu spēju attīstības metodes”. Skolēni iepazīstina viesus ar skolu un pilsētu, sniedz koncerts, savukārt viesi skolēnus ar prezentāciju palīdzību iepazīstina ar savu skolu, pilsētu un valsti.

 Projekta ietvaros tiks apmeklēts  KrievunamsunDaugavpils1. vecticībnieku draudze Jaunbūves rajonā, kultūras izziņas veicināšanai tiks organizēts brauciens uz  Aglonas Baziliku.

2010. gada 1.augustāstartēja jaunais starptautiskais projekts „EURONEWS”, kurā piedalāsDaugavpils9.vidusskola. Tā ir ES Mūžizglītības programmas apakšprogrammas Comenius aktivitāte „Skolu daudzpusējā partnerība”, kurā piedalās 8 skolas no 7 valstīm. Projekta koordinatore ir Spānija, dalībvalstis - Vācija, Itālija, Norvēģija, Latvija, Lielbritānija un Rumānija. Projekts tiks pabeigts 2012. gada 31.jūlijā.

Projekta mērķis: padziļināt izglītojamo zināšanas un prasmes lingvistikā un digitālajās zinātnēs, attīstot lasīšanas, runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas iemaņas valsts, dzimtās valodas un svešvalodu apguves procesā.

Informāciju sagatavoja Daugavpils Domes preses sekretāre Līga Korsaka.