Šobrīd Daugavpilī

Konkurss jauniešiem “Iesaisties” Izglītības ziņas

39
Konkurss  jauniešiem “Iesaisties”

Saskaņā ar 2009.gada 27.novembra Eiropas Savienības Padomes lēmumu 2011.gads ir Eiropas Brīvprātīgā darba gads (EBDG 2011). Šī gada laikā Eiropas Savienības dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš aktīva pilsoniskuma veicināšanai, popularizē brīvprātīgā darba vērtības un nozīmi sabiedrībā. Daudzveidīgo aktivitāšu galvenā mērķauditorija ir jaunieši, kuriem tiek piedāvātas iespējas pilnveidot savas prasmes un kompetences, veicinot sabiedrības saliedēšanu un demokrātijas stiprināšanu.

            Līdz 1.novembrim Izglītības un zinātnes ministrija, kas ir koordinējošā institūcija EBDG 2011 īstenošanai Latvijā,  aicina 15 – 21 gadu vecus jauniešus pieteikties video reklāmas konkursam „Iesaisties“, iesūtot savu video sižetu par brīvprātīgā darba tematiku. Konkursa mērķis ir ieinteresēt pašus jauniešus apzināt brīvprātīgā darba iespējas savā dzīvesvietā, iesaistīties darbu veikšanā un popularizēt to, aicinot savus vienaudžus  un līdzcilvēkus pievienoties brīvprātīgā darba kustībai.

Konkursā var piedalīties gan individuāli, gan grupā (2 – 6 jaunieši). Konkursa darbu tēmas: sociālā aprūpe un veselības aizsardzība, vides aizsardzība, dzīvnieku aprūpe, sports, kultūra un izklaides pasākumi. Video sižets – tā ir iespēja informēt plašāku auditoriju par brīvprātīgo darbu gan ar stāstījumu par jau paveikto, gan reklāmas veidā aicinot tajā iesaistīties citus cilvēkus.

Labāko darbu autori katrā no minētajām brīvprātīgā darba jomām saņems balvu – uzņēmuma  „Lattelecom“ jaudīgu portatīvo datoru. Savu simpātijas balvu dalībniekiem pasniegs arī Eiropas Hītu Radio.

Sīkāka informācija par pieteikšanos un konkursa nolikumu ir pieejama konkursa mājaslapā  www.iesaisties.lv., bet apskatīt jauniešu gatavotus komiksus un citus informatīvus materiālus par brīvprātīgo darbu iespējams: www.izm.gov.lv/EBDG.html.

            Izglītības pārvalde aicina skolēnus iesaistīties konkursā, popularizējot Daugavpils jauniešu brīvprātīgā darba pieredzi.

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpilspilsētas

Izglītības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Anita Pleša

t.65407434