Šobrīd Daugavpilī

Pasniegta SEB un A. Kronvalda fonda Novadu stipendija Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolotājai Aļesjai Šapkovai Izglītības ziņas

45
Pasniegta SEB un A. Kronvalda fonda Novadu stipendija Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolotājai Aļesjai Šapkovai

7. oktobrī Daugavpils Domē sveica Saskaņas skolas matemātikas skolotāju Alesju Šapkovu.  

Daugavpils Domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova uzsvēra, ka patīkami sveikt tieši Daugavpils skolotāju. “Tā ir vēl viena iespēja pateikt paldies un sveikt skolotāju svētkos. Paldies par profesionalitāti un uzticību profesijai. Tas, ka Daugavpilī ir labi skolotāji nekad nav bijis noslēpums un šī balva tam apliecinājums. Mūsu nākotnei jābūt izglītotai, bet tas ir skolotāju rokās”, teica Žanna Kulakova. Kulakovas kundze izteica pateicību bankai un fondam par to, ka atbalsta izglītību un ceļ izglītības darbinieku prestižu. 

Domes priekšsēdētājas 1. vietnieks Vitālijs Azarevičs izteica prieku par to, ka beidzot šai skolotājai ir piešķirta balva, jo viņa sen to ir pelnījusi ar savu radošo un atbildīgo darbu, talantu un skolēnu panākumiem.

Izglītības pārvaldes vadītāja Olga Dukšinska novēlēja visiem skolēniem tādus labus skolotājus un veiksmi turpmākajā darbā.

Saskaņas skolas direktore Antonija Lukjanska pastāstīja, ka pateicoties skolotājas Alesjas Šapkovas darbam bērni iemīl matemātiku, bez tam viņa ir arī ļoti laba klases audzinātāja.

SEB Daugavpils filiāles pārvaldnieks Pāvels Rakuls pasniedzot balvu- 200 latu stipendiju novēlēja Alesjai Šapkovai spēku un turpmākos panākums pedagoģiskajā darbībā.

Alesja Šapkova pateicās par balvu un uzsvēra, ka tā nav tikai viņas balva, tā ir visas komandas- Saskaņas skolas kolektīva nopelns, tāpēc šo balvu dāvā savai skolai.

 

            SEB bankas prezidents Ainars Ozols: "Mums ir liels gods piešķirt SEB novadu stipendiju cilvēkiem, kuri mīl savu darbu un tam nododas ar visu sirdi un dvēseli, kuri ir paraugs citiem kolēģiem pedagoģijas darba un autoritāte daudziem, jo daudziem skolēniem. Mēs pateicamies šiem pedagogiem par viņu profesionalitāti, uzticību ideāliem un ieguldījumu jaunu personību veidošana, kuri veidos Latvijas nākotni".

            Aļesja Šapkova strādā Daugavpils Saskaņas pamatskolā no 1997. gada. Skolotāja prot motivēt un aizraut skolēnus piedalīties skolas, novada, valsts olimpiādēs un konkursos, projektos un 10 gadu garumā Aļesjas Šapkovas skolēni regulāri ieguvuši augstas godalgotas vietas visos sarīkojumos. Skolotāja nemitīgi pilnveido savu profesionālo meistarību, apmeklējot kursus, seminārus un konferences, kā arī turpinot studijas doktorantūrā. Aļesja Šapkova ir piedalījusies un arī organizējusi talantīgo skolēnu izglītošanai paredzētu pasaākumus valsts un starptautiskā mērogā.. Pedagoģe ir saņēmusi LR Ministru kabineta goda rakstu. Četru mācību gadu laikā Aļesja Šapkova ir atzīta par labāko matemātikas skolotāju valstī pamatskolu grupā skolēnu sagatavošanā matemātikas olimpiādēm. Matemātikas skolotāju valsts rangu tabulā kopš 2002. gada viņa ir pirmajā desmitniekā.

 

PEDAGOĢES AUDZĒKŅU SASNIEGUMI

Atklātā valsts matemātikas olimpiāde

2010./2011                  Godalgoti 13 skolēni

2009./2010                  Godalgoti 11 skolēni

2008./2009                  Godalgoti 16 skolēni    

Matemātikas valsts olimpiāde

2008./2009                  Anna Ivanova               Atzinība

Novada atklātā matemātikas olimpiāde

2010./2011                  Apbalvoti 17 skolēni

2009./2010                  Apbalvoti 11 skolēni

2008./2009                  Apbalvoti 4 skolēni

Jauno matemātiķu konkurss

2010./2011                  2. vietu iegūst Inese Raciņa

2009./2010                  1. vietu iegūst 5 skolēni

2008./2009                  1. vietu iegūst 2 komandas (11 skolēni)

Profesora Cipariņa klubs

2010./2011                  Apbalvoti 2 skolēni

2009./2010

2008./2009                  komanda iegūst 1. vietu

Konkurss „Tik vai cik”

2010./2011                  3. vietu iegūst Evelīna Valtere

2009./2010                  Apbalvoti 3 skolēni

           

            SEB Novadu stipendija izveidota ar mērķi godināt un izteikt pateicību izglītības darbiniekiem par nozīmīgu ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā un organizēšanā Latvijas reģionos. Vienas stipendijas apmērs 2011. gadā ir 200 Ls.

            SEB Novadu stipendijas konkursā kandidāti tika vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

-         pretendenta audzēkņu gūtie apbalvojumi vēsturisko novadu mēroga olimpiādēs un zinātnisko darbu konkursos,

-         talantīgo skolēnu izglītošanai paredzētu pasākumu organizēšana vai dalība tajos vēsturisko novadu mērogā,

-         pretendentu ieguldītais darbs mācību līdzekļu izstrādē talantīgo skolēnu vajadzībām.

           

Par Ata Kronvalda fondu

Ata Kronvalda fonds dibināts 1994. gadā un tā dibinātāju vidū ir LR Izglītības ministrija, Skolēnu zinātniskā biedrība, AS „Izglītība”, pedagogi Andris Tomašūns, Agnis Andžāns, Dzintra Paegle un sabiedriskais darbinieks Henriks Danusēvičs. Fonda uzdevumi ir celt zināšanu prestižu Latvijā, stimulēt pedagogu, zinātnieku un citu personu iesaistīšanos Latvijas talantīgāko jauniešu izglītošanā, popularizēt talantīgos skolēnus un to sasniegumus, viņu darba vadītājus un atbalstītājus.

 

Par SEB grupu

SEB grupa ir Ziemeļeiropas finanšu institūcija, kas sniedz bankas pakalpojumus 400 tūkstošiem uzņēmumu un institucionālo klientu un 5 miljoniem privātpersonu. SEB grupa sniedz universālas bankas pakalpojumus Zviedrijā, Vācijā un Baltijas valstīs – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. SEB grupa ir pārstāvēta arī citās Ziemeļvalstīs, Polijā, Ukrainā un Krievijā, kā arī lielākajos finanšu centros visā pasaulē. Uz 2010. gada 31. martu SEB grupas kopējie aktīvi veido 2,285 miljardus Zviedrijas kronu (~236 miljardi eiro), kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 1,382 miljardi Zviedrijas kronu (~143 miljardi eiro).  SEB grupā strādā vairāk kā 19 000 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com.