Šobrīd Daugavpilī

«Saskaņas» pamatskola nākamo mācību gadu plāno sākt atjaunotā ēkā Parādes ielā 7 Izglītības ziņas

335

Tuvojas noslēgumam bijušās 5. pamatskolas ēkas Parādes ielā 7 renovācijas projekts. Šeit, tāpat kā vairākās citās pilsētas skolās, piesaistot ERAF līdzfinansējumu, tika nomainītas ūdensapgādes, ventilācijas un apkures sistēmas, veikta iekšējā pārbūve un būtiski uzlabota mācību iestādes materiāli-tehniskā bāze. Uz renovēto ēku plānots pārcelt «Saskaņas» pamatskolu, savukārt uz tās tagadējam telpām Saules ielā 7 pārcelsies bērnu un jauniešu centrs "Jaunība".

Pirms dažiem gadiem šis objekts tika nosiltināts, tāpēc tagad, pēc iekšējā remonta, skola būs atbilstoša augstiem ekspluatācijas standartiem. Ir izremontētas ne tikai mācību klases, bet arī citas telpas. Tika atjaunota sporta zāle, kurai tagad ir lielisks grīdas pārklājumus, renovēta aktu zāle, kas tagad ir piemērota dažādu pasākumu rīkošanai, bet specializētajās klasēs, piemēram, ķīmijas, informātikas un mājturības kabinetos, uzstādīts jauns aprīkojums.

Skolas telpas ir pielāgotas personām ar kustības traucējumiem: ir atbilstoši aprīkotas labierīcības, un uzstādīts lifts, kas ļauj brīvi pārvietoties pa visiem stāviem.

Pilsētas vadība un izglītības speciālisti uzsver, ka iepriekš «Saskaņas» skola pastāvīgi pārcēlās no vienas vietas uz otru un tai nebija īstu mācības telpu, taču tagad šī situācija mainīsies. Atlika vien nokārtot dažus jautājumus un saņemt atļauju no Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB).

«Saskaņas» skolas pārcelšanos plāno pakāpeniski uzsākt aprīļa beigās. Ja situācija ar Covid-19 uzlabosies, bērni varēs mācīties jaunajās telpās jau no 1. septembra.

Pēc „Saskaņas” skolas pārcelšanās telpas Saules ielā 7 nepaliks tukšas - tur pārcelsies Bērnu un jauniešu centrs «Jaunība», savukārt nākotnē centra ēka Tautas ielā arī tiks atjaunota.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.