Šobrīd Daugavpilī

Normatīvajos aktos nereglamentētie iepirkumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.12.2022, 15:23

Normatīvajos aktos nereglamentētajiem iepirkumiem tiek veikta cenu aptauja, lai nodrošinātu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punkta prasības.
Daugavpils pilsētas pašvaldībā (turpmāk - Dome) ar 2018.gada 22.februāra Domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.26 (Grozīts 04.09.2020) ir apspirināta kārtība, kādā tiek veikti normatīvajos aktos nereglamentēti iepirkumi – “Daugavpils pilsētas domes noteikumi par iepirkumu veikšanas kārtību” (turpmāk – Kārtība). Kārtības 64. punkts nosaka obligātu zemsliekšņa iepirkuma publicēšanu Domes tīmekļvietnē www.daugavpils.lv, ja kopējā paredzamā līgumcena pakalpojumam vai būvdarbiem visā līguma darbības periodā pārsniedz 4,000,00 euro Bez PVN.

Iepirkuma veids
Iepirkuma nosaukums
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Preces
Preces
Preces
Preces
Pakalpojumi
Preces
Pakalpojumi
Preces
Preces
Būvdarbi
Preces
Pakalpojumi
Pakalpojumi