Šobrīd Daugavpilī

Normatīvajos aktos nereglamentētie iepirkumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 30.01.2023, 12:36

Normatīvajos aktos nereglamentētajiem iepirkumiem tiek veikta cenu aptauja, lai nodrošinātu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punkta prasības. Daugavpils pilsētas pašvaldībā (turpmāk - Dome) ar 2021.gada 2.marta Domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.41 ir apstiprināta kārtība, kādā tiek veikti normatīvajos aktos nereglamentēti iepirkumi – “Daugavpils pilsētas domes noteikumi par iepirkumu veikšanas kārtību”.

Iepirkuma veids
Iepirkuma nosaukums
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Preces
Būvdarbi
Preces
Preces
Pakalpojumi
Preces
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Preces
Preces
Preces