Šobrīd Daugavpilī

Normatīvajos aktos nereglamentētie iepirkumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.03.2023, 13:39

Normatīvajos aktos nereglamentētajiem iepirkumiem tiek veikta cenu aptauja, lai nodrošinātu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punkta prasības. Daugavpils pilsētas pašvaldībā (turpmāk - Dome) ar 2021.gada 2.marta Domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.41 ir apstiprināta kārtība, kādā tiek veikti normatīvajos aktos nereglamentēti iepirkumi – “Daugavpils pilsētas domes noteikumi par iepirkumu veikšanas kārtību”.

Iepirkuma veids
Iepirkuma nosaukums
Pakalpojumi
Būvdarbi
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Preces
Pakalpojumi
Preces
Pakalpojumi
Preces
Pakalpojumi
Preces
Preces
Būvdarbi
Preces
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!