Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 06.01.2021, 12:16

IZSOLE

     Daugavpils pilsētas dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejoši soli Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 05000300006 Asteru ielas 22 rajonā, Daugavpilī, kas sastāv no zemes vienības  47 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 05000300004. Nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 490,00 EUR. Izsoles solis –  20,00 EUR.

     Izsole notiks 2019.gada 18.decembrī plkst. 17.15 Daugavpils pilsētas Domes Konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

     Samaksa par objektu veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

     Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pilsētas domes 7.kabinetā darba laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 12.decembra plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu saskaņā ar izsoles noteikumiem.

     Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils pilsētas domes (reģ.nr.90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

     Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar izsoles komisijas priekšsēdētāju pa tālr.65404353.

Tālrunis uzziņām: 65404354, 65404353.

Kopējā informācija