Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 06.01.2021, 12:16

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejoši soli nekustamo īpašumu:

  • Vaļņu ielas 30 rajonā, Daugavpilī (kadastra numurs 05000360011), kas sastāv no zemes vienības 3872 m2 platībā. Nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 7163,00 EUR. Izsoles solis – 200,00 EUR.

Izsole notiks 2019.gada 4.decembrī plkst. 17.15 Daugavpils pilsētas Domes Konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Samaksa par objektu veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pilsētas domes 7.kabinetā darba laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 28.novembra plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils pilsētas domes (reģ.nr.90000077325) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar izsoles komisijas priekšsēdētāju pa tālr.65404353.

Tālrunis uzziņām: 65404353, 65404354.

Kopējā informācija

Saistītie dokumenti