Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.07.2020, 14:48

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2019.gada 10.oktobrī plkst. 17.15. Daugavpils pilsētas Domes Konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, izsolē tiek pārdots dzīvokļa īpašums Nr.14 (1.stāvs) 41,4 m2 platībā, kadastra Nr.05009033571, mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 05000370303, Cēsu ielā 22, 414/9218 kopīpašuma domājamās daļas, izsoles sākumcena - 4300 EUR.

Samaksa par objektu veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Daugavpils pilsētas domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 4.kabinetā darba laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 3.oktobra plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 10 EUR saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils pilsētas domes (reģ.nr.90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Tālrunis uzziņām: 65404352, 65404353.

Kopējā informācija