Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.07.2020, 14:48

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2019.gada 10.oktobrī plkst. 17.15. Daugavpils pilsētas Domes Konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, izsolē tiek pārdota:

  • zemes vienība 1234 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000310921, Dravnieku ielā 21, izsoles sākumcena – 5300 EUR;

Samaksa par objektu veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Daugavpils pilsētas domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 7.kabinetā darba laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 3.oktobra plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 100 EUR saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils pilsētas domes (reģ.nr.90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Tālrunis uzziņām: 65404354, 65404353.

Kopējā informācija