Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.07.2020, 14:48

Ņemot vērā to, ka saņemti vairāku nekustamo īpašumu īpašnieku (visi kopīpašnieku), kuru īpašumā esošie nekustamie īpašumi piegul atsavināmajam zemes starpgabalam, pieteikumi par zemes starpgabala pirkšanu, tiks rīkota izsole starp šīm personām.

 

Informācija par starpgabala atsavināšanu

Daugavpils pilsētas pašvaldība (turpmāk – Dome) atsavina zemes starpgabalu Daugavpilī:

  • 186 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000040016 (kadastra Nr.05000040021), Kauņas ielas 160 rajonā nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 970 EUR.

      Ja mēneša laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” tiks saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma īpašnieka (visiem kopīpašniekiem), kura (-u) īpašumā esošais nekustamais īpašums piegul atsavināmajam zemes starpgabalam, izsole netiks rīkota un zemes starpgabals tiks pārdots šai personai (-ām)  par nosacīto cenu.

    Gadījumā, ja mēneša laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” pieteikumu par zemes starpgabala pirkšanu iesniegs vairāku nekustamo īpašumu īpašnieki (visi kopīpašnieki), kuru īpašumā esošie nekustamie īpašumi piegul atsavināmajam zemes starpgabalam, tiks rīkota izsole starp šīm personām.

    Tālrunis uzziņām: 65404354.

Kopējā informācija

Saistītie dokumenti