Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 11.07.2024, 10:35

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus Daugavpilī:

     2024.gada 31.jūlijā plkst. 17:15

  • zemes vienību 4988 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000081705, un uz tās esošo būvi 3628,5 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000081705001, Minskas ielā 1, Daugavpilī, kadastra Nr.05000081705 (turpmāk - īpašums Nr.1);
  • zemes vienību 2715 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000081703, Minskas ielā 1A, Daugavpilī, kadastra Nr.05000081703 (turpmāk – īpašums Nr.2);
  • zemes vienību 1004 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000081702, Minskas ielā 5, Daugavpilī, kadastra Nr.05000081702 (turpmāk – īpašums Nr.3);
  • zemes vienību 1010 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000081701, Minskas ielā 7, Daugavpilī, kadastra Nr.05000081701 (turpmāk - īpašums Nr.4);
  • zemes vienību 2457 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000080057, Piekrastes ielā 17, Daugavpilī, kadastra Nr.05000081711 (turpmāk - īpašums Nr.5);
  • zemes vienība 3157 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000080061, Arendoles ielā 4, Daugavpilī, kadastra Nr.05000080056 (turpmāk - īpašums Nr.6).

Īpašumi Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 tiek pārdoti kā viens vesels objekts.

Kopējā izsoles sākumcena - 721800, 00 EUR.

Izsoles solis – 6000,00 EUR.

Pieteikties var līdz 2024.gada 25.jūlija plkst. 17.00.    

Izsole notiks Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Konferenču zālē, Kr.Valdemāra    ielā 1, Daugavpilī.

Samaksa par objektu veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē tās darba laikā,  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kabinetā, vai atsūtot dokumentus pa pastu (Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, Izsoles komisijai, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401), dokumentu nosūtīšanas pasta zīmoga datums nedrīkst pārsniegt iesniegšanas termiņa datumu, vai elektroniski parakstītus uz izsoles komisijas priekšsēdētāja e-pasta adresi: aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv, kopš šī sludinājuma publicēšanas, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā:

  • nodrošinājums - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22;
  • reģistrācijas maksa - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22.

Tālrunis uzziņām: 65404354

 

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!