Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 11.07.2024, 10:35

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība 2024.gada 31.jūlijā plkst. 17:15 pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemes vienību 39636 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000230001 (kadastra Nr.05000231903), Dunduru ielā 5H, Daugavpilī.       

Izsoles sākumcena 135200,00 EUR.

Izsoles solis – 5000,00 EUR.

Pieteikties var līdz 2024.gada 25.jūlija plkst.17.00.  

Izsole notiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ēkas Konferenču zālē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.      

Samaksa par objektu veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, 7.kabinetā darbdienās Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes darba laikā vai atsūtot dokumentus pa pastu, dokumentu nosūtīšanas pasta zīmoga datums nedrīkst pārsniegt iesniegšanas termiņa datumu (pasta adrese: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde”, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, Izsoles komisijai, 7.kab., Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV - 5401), vai elektroniski parakstītus uz izsoles komisijas priekšsēdētāja e-pasta adresi: aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” sludinājumā noteiktajā termiņā, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā:

  • nodrošinājums - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22;
  • reģistrācijas maksa - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22.

Tālrunis uzziņām: 65404354.

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!