Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 11.07.2024, 10:35

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība 2024.gada 24.jūlijā plkst. 17:15 pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu -  neapbūvētu zemes vienību 1202 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000080096, Artilērijas ielā 32B, Daugavpilī, kas atdalāma no nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000082906, Artilērijas iela 26, Daugavpils.

Izsoles sākumcena – 11710,00 EUR.

Izsoles solis – 1000,00 EUR.

Pieteikties var līdz 2024.gada 18.jūlija plkst.17.00.   

Izsoles notiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ēkas Konferenču zālē, Kr.Valdemāra      ielā 1, Daugavpilī.

Samaksa par objektu veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils valstspilsētas pašvaldības centrālajā pārvaldē tās darba laikā,  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kabinetā, vai atsūtot dokumentus pa pastu (Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, Izsoles komisijai, 7.kab., Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401), dokumentu nosūtīšanas pasta zīmoga datums nedrīkst pārsniegt iesniegšanas termiņa datumu, vai elektroniski parakstītus uz izsoles komisijas priekšsēdētāja e-pasta adresi: aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv, kopš šī sludinājuma publicēšanas, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas, tas ir 1171,00 EUR un reģistrācijas maksu 100 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā:

  • nodrošinājums 1171,00 EUR - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22;
  • ar atzīmi - „zemes vienības Artilērijas ielā 32B, Daugavpilī, izsoles nodrošinājums”;
  • reģistrācijas maksa 100,00 EUR – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā Nr.LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22, ar atzīmi - „zemes vienības, Artilērijas ielā 32B, Daugavpilī, izsoles reģistrācijas maksa”.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar izsoles komisijas priekšsēdētāju pa tālr.65404358.

Tālrunis uzziņām: 65404354; 65404348.

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!