Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 11.07.2024, 10:35

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”, reg.nr. 41503003033 (turpmāk – Sabiedrība) elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli, pārdod 1667/3415 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Smilšu ielā 96 A, Daugavpilī, kadastra Nr. 05000051701, kas sastāv no zemes gabala 1300 m2 platībā, kadastra apzīmējums  05000051701, un uz tā esošas būves 341.5 m² platībā,  kadastra apzīmējumu 05000051701001 (turpmāk - nekustamais īpašums).

Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma kopīpašniekam, kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ja pirmpirkuma tiesīgā persona iesniegs pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu, Sabiedrība izsoli nerīkos un pārdos šai personai nekustāmo īpašumu par sākumcenu.

Ja pirmpirkuma tiesīgā personas neizmantos pirmpirkuma tiesības, Sabiedrība pārdos valsts nekustamo īpašumu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/. Elektroniskās izsoles sākums 24.01.2024., izsoles noslēgums - 24.02.2024. plkst. 13.00. Izsoles sākumcena - 55 100,00 EUR. Izsoles solis - 100 EUR. Nodrošinājums – 5 510 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 13.02.2024. jāiemaksā izsoles nodrošinājums 5 510 EUR Sabiedrības norēķinu kontā Luminor Bank AS, Nr. LV46RIKO0002011005314, ar norādi maksāšanas paziņojumā "Nekustamā īpašuma Smilšu ielā 96 A, Daugavpilī, izsoles nodrošinājums"  un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā 14 (četrpadsmit)  dienu laikā no izsoles noslēguma dienas, Sabiedrības norēķinu kontā Luminor Bank AS, Nr. LV46RIKO0002011005314, RIKOLV2X.

 

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1 

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!