Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.02.2024, 09:10

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība 2024.gada 17.janvārī plkst. 17:15 pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Vienības ielā 3-13, kadastra Nr.05009033937, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.13 62.6m2 platībā, mājas, būvju un zemesgabala, kadastra Nr.05000017202, 626/8271 kopīpašuma domājamās daļas. Izsoles sākumcena 4160 EUR. Izsoles solis – 100 EUR.

Pieteikties var līdz 2024.gada 11.janvārim plkst.17.00.      

Izsole notiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Konferenču zālē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī. Samaksa par objektu veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem. Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā tās darba laikā,  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 4.,7.kabinetā, vai atsūtot dokumentus pa pastu (Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, Izsoles komisijai, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401), dokumentu nosūtīšanas pasta zīmoga datums nedrīkst pārsniegt iesniegšanas termiņa datumu, vai elektroniski parakstītus uz izsoles komisijas priekšsēdētāja e-pasta adresi: aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv, kopš šī sludinājuma publicēšanas, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā:

  • nodrošinājums - Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22;
  • reģistrācijas maksa - Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22.

Vienoties par dzīvokļu īpašumu apskates laiku var darba dienās no plkst. 8.30-12.00; 13.00-15.30, iepriekš sazinoties pa tālruni 65404347, 29558521.

Tālrunis uzziņām: 65404352, 65404354.

 

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!