Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.02.2024, 09:10

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000077325, pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – zemes vienību 41 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000101761 (kadastra Nr.05000101761) Balvu ielā 1C k-21 - 713, Daugavpilī (turpmāk – Nekustamais īpašums).

Izsoles sākums 24.11.2023. plkst.13:00., izsoles noslēgums 27.12.2023. plkst.13:00. elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ 

Izsoles sākumcena – 500,00 EUR.

Izsoles solis – 50,00 EUR.

Pretendentu pieteikšanās no 24.11.2023. plkst.13:00 līdz 14.12.2023. plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/  uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā.

Lai varētu piedalīties izsolē, pretendentiem, līdz 14.12.2023. jāiemaksā izsoles nodrošinājums 50,00 EUR Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā Nr.LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22, ar norādi maksāšanas paziņojumā “Zemes vienības Balvu ielā 1C k-21 - 713, Daugavpilī, izsoles nodrošinājums” un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam par autorizāciju izsolei.

Nekustamais īpašums tiek pārdots atbilstoši Nekustamā īpašuma elektroniskās izsoles noteikumu 3.punktam.

Nekustamo īpašumu var pirkt ar tūlītēju samaksu, maksājot visu atlikušo summu divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Tālrunis uzziņām: 65404354; 65404348

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!