Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.02.2024, 09:10

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000077325, pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – zemes vienību 982 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000041207 (kadastra Nr.05000041207) Ventspils ielā 147, Daugavpilī (turpmāk – Nekustamais īpašums).

Izsoles sākums 24.11.2023. plkst.13:00., izsoles noslēgums 27.12.2023. plkst.13:00. elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ 

Izsoles sākumcena – 9820,00 EUR.

Izsoles solis – 600,00 EUR.

Pretendentu pieteikšanās no 24.11.2023. plkst.13:00 līdz 14.12.2023. plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/  uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā.

Lai varētu piedalīties izsolē, pretendentiem, līdz 14.12.2023. jāiemaksā izsoles nodrošinājums 982,00 EUR Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā Nr.LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22, ar norādi maksāšanas paziņojumā “Zemes vienības Ventspils ielā 147, Daugavpilī, izsoles nodrošinājums” un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam par autorizāciju izsolei

Nekustamais īpašums tiek pārdots atbilstoši Nekustamā īpašuma elektroniskās izsoles noteikumu 3.punktam.

Nekustamo īpašumu var pirkt:

  • ar tūlītēju samaksu, maksājot visu atlikušo summu divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas;
  • uz nomaksu, maksājot atlikušo summu viena gada laikā no izsoles noslēguma dienas. Ja Nekustamais īpašums tiek pirkts uz nomaksu, tā nosolītājam (pircējam) divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas jāsamaksā avanss – 10% (desmit procenti) apmērā no nosolītās pirkuma maksas.

Tālrunis uzziņām: 65404354; 65404348

 

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!