Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.09.2020, 10:51

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2019.gada 12.jūnijā plkst. 17:15 Domes konferenču zālē, Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots nekustamais īpašums Daugavpilī:

  • zemes vienība (starpgabals) 829 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000390030, Parka ielas 25 rajonā, izsoles sākumcena – 2500 EUR.

      Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

      Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Daugavpils pilsētas domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 7. kabinetā darba laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 6.jūnija plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu saskaņā ar izsoles noteikumiem.

      Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils pilsētas domes (reģ.nr.90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

      Tālrunis uzziņām: 65404354.

Kopējā informācija