Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 27.03.2023, 09:43

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība 2023.gada 1.martā plkst.17:15 pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemes vienību 891 m2 platībā, kadastra Nr.05000170006 (kadastra apzīmējums 05000170033), Daugavpilī.

Izsoles sākumcena 2670,00 EUR.

Izsoles solis – 200,00 EUR.

Pieteikties var līdz 2023.gada 23.februāra plkst.17.00.    

Izsole notiks Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Konferenču zālē, Kr.Valdemāra    ielā 1, Daugavpilī. Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē tās darba laikā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kabinetā, vai atsūtot dokumentus pa pastu (Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, Izsoles komisijai, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401), dokumentu nosūtīšanas pasta zīmoga datums nedrīkst pārsniegt iesniegšanas termiņa datumu, vai elektroniski parakstītus uz izsoles komisijas priekšsēdētāja e-pasta adresi: aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv, kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā:

  • nodrošinājums - Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22;
  • reģistrācijas maksa - Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22.

Tālrunis uzziņām: 65404354

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!