Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.03.2024, 16:12

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība 2023.gada 22.februārī plkst. 17:15 pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Daugavpilī: Dzīvokļa īpašumu Andreja Pumpura ielā 147-2, kadastra Nr.05009035849, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.2 27.3m2 platībā, mājas, būvju un zemesgabala, kadastra Nr.05000070403, 2730/17600 kopīpašuma domājamās daļas. Izsoles sākumcena 1650 EUR. Izsoles solis – 100 EUR.

Pieteikties var līdz 2023.gada 16.februāra plkst.17.00.    

Izsoles notiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Konferenču zālē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī. Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem. Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā tās darba laikā,  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 4.,7.kabinetā, vai atsūtot dokumentus pa pastu (Daugavpils pašvaldības centrālā parvalde, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, Izsoles komisijai, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401), dokumentu nosūtīšanas pasta zīmoga datums nedrīkst pārsniegt iesniegšanas termiņa datumu, vai elektroniski parakstītus uz izsoles komisijas priekšsēdētāja e-pasta adresi: aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv, kopš šī sludinājuma publicēšanas, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā:

  • nodrošinājums - Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22;
  • reģistrācijas maksa - Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22.

Tālrunis uzziņām: 65404352.

 

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!