Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 25.01.2023, 16:51

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.48, kadastra Nr.05009035736, Poligona ielā 48, Daugavpilī, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.48 59.3 m2 platībā, mājas un zemesgabala 6227 m2 platībā, kadastra apzīmējums  05000320103, 593/41673 kopīpašuma domājamās daļas.

Izsoles sākumcena 10300,00 EUR.

Izsoles solis – 100,00 EUR.

Izsole notiks 2022.gada 16.novembrī plkst. 17:15 Daugavpils pilsētas pašvaldības Konferenču zālē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Avanss – 10%  no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu nedēļu laikā kopš izsoles. Galīgo norēķinu var veikt viena gada laikā kopš izsoles dienas. Par atlikto maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pilsētas pašvaldības 4. vai 7.kabinetā tās darba laikā,    Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī (iepriekš piesakoties pa tālruni 65404352; 65404354), vai atsūtot dokumentus pa pastu (Daugavpils pilsētas pašvaldība, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, Izsoles komisijai, 4.kabinets, Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401), dokumentu nosūtīšanas pasta zīmoga datums nedrīkst pārsniegt iesniegšanas termiņa datumu, vai elektroniski parakstītus uz izsoļu komisijas priekšsēdētāja e-pasta adresi: aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv, kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2022.gada 11.novembra plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas (1030,00 EUR) un reģistrācijas maksu 50,00 EUR.

      Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā:

  • nodrošinājums - Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22;
  • reģistrācijas maksa - Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22.

Tālruni uzziņām: 65404352; 65404354.

Kopējā informācija