Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 25.01.2023, 16:51

 Daugavpils pilsētas pašvaldība pagarina automašīnas „HYUNDAI SONATA” izsoles pieteikšanās termiņu līdz 2022.gada 31.oktobrim un nosaka izsoli 2022.gada 7.novembrī plkst. 17:15.

_________________________________________________________________________________________

IZSOLE

         Daugavpils pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) atkārtoti pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – vieglo pasažieru transportlīdzekli – automašīnu „HYUNDAI SONATA”, valsts reģistrācijas Nr. HB6300, šasijas Nr.KMHEU41CP8A445915, 1.reģistrācijas datums 02.04.2008., motora tilpums 2359 m3, degviela – benzīns, krāsa – gaiši pelēka, kas atrodas K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

     Kustamās mantas izsoles sākumcena 1280,00 EUR.

     Izsoles solis – 20 EUR.

     Izsole notiks 2022.gada 7.novembrī plkst. 17:15 /pagarinātais termiņš/ Pašvaldības Konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

     Nosolīto cenu (PVN 21% jāmaksā papildus) pircējam jāsamaksā nedēļas laikā kopš izsoles dienas.   

     Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit .

     Pretendenti uz kustamās mantas izsoli var reģistrēties, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, līdz 2022.gada 31.oktobrim (iesk.) /pagarinātais termiņš/: Pašvaldībā K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 203.kabinetā (2.stāvā) tās darba laikā (iepriekš piesakoties pa tālruni: 65404345) vai atsūtot dokumentus pa pastu (pasta adrese: Daugavpils pilsētas pašvaldība, Izsoles komisijai 203.kab. K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401) - dokumentu nosūtīšanas pasta zīmoga datums nedrīkst pārsniegt iesniegšanas termiņa datumu, vai nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus uz izsoles komisijas priekšsēdētājas vietnieces e-pasta adresi: ilga.lauska@daugavpils.lv, iepriekš samaksājot:

  • nodrošinājumu 10% apmērā no izsoles sākumcenas (1280,00 EUR) – 128,00 EUR (viens simts divdesmit astoņi euro, 00 centi) ar atzīmi - „Kustamās mantas izsoles nodrošinājums K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī” uz Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontu Nr.LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22;
  • reģistrācijas maksu 20,00 EUR (divdesmit euro, 00 centi) ar atzīmi – „Kustamās mantas izsoles reģistrācijas maksa K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī” uz Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontu Nr.LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22.

.     Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt pārdodamo kustamo mantu. Uzziņas Pašvaldībā pa tālruņiem: 65404345; 65404394.

Kopējā informācija