Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 25.01.2023, 16:51

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu -  zemes vienību 1662 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000080098 (kadastra Nr.05000082906), Artilērijas ielā 41, Daugavpilī.

Izsoles sākumcena 16200,00 EUR.

Izsoles solis – 1000,00 EUR.

Izsole notiks 2022.gada 12.oktobrī plkst.17:15 Daugavpils pilsētas pašvaldības Konferenču zālē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Avanss – 10%  no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu nedēļu laikā kopš izsoles. Galīgo norēķinu var veikt viena gada laikā kopš izsoles dienas. Par atlikto maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pilsētas pašvaldības 7.kabinetā tās darba laikā,    Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī (iepriekš piesakoties pa tālruni 65404354), vai atsūtot dokumentus pa pastu (Daugavpils pilsētas pašvaldība, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, Izsoles komisijai, 7.kabinets, Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401), dokumentu nosūtīšanas pasta zīmoga datums nedrīkst pārsniegt iesniegšanas termiņa datumu, vai elektroniski parakstītus uz izsoļu komisijas priekšsēdētāja e-pasta adresi: aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv, kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2022.gada 6.oktobra plkst.17:00., iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas (1620,00 EUR) un reģistrācijas maksu 100,00 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā:

  • nodrošinājums - Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22;
  • reģistrācijas maksa - Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar izsoļu komisijas priekšsēdētāju pa tālr.65404358.

Tālruni uzziņām:65404354; 65404358.

Kopējā informācija