Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:22

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

      2019.gada 6.martā plkst. 17:15 Domes konferenču zālē, Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots nekustamais īpašums Daugavpilī:

  • neapdzīvojamā telpa Nr.1A 12,3 m2 platībā, kadastra Nr.05009034174, mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 05000281123, Arhitektu ielā 16-1A, 1230/308590 kopīpašuma domājamās daļas, izsoles sākumcena - 550 EUR, Domes 27.12.2018. lēmums Nr.705, izsoles noteikumi, plāns.

      Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

      Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Daugavpils pilsētas domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 4.kabinetā darba laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 28.februāra plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu saskaņā ar izsoles noteikumiem.

      Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils pilsētas domes (reģ.nr.90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

      Tālrunis uzziņām: 65404352.

Kopējā informācija