Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.12.2021, 09:43

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu, kas atrodas Dzintaru un Kokneses ielas krustojumā, Daugavpilī, uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 05000300107,:

 • mobilā mājiņa Nr.1 “Herald 28”;
 • mobilā mājiņa Nr.2 “Cosalt Geneva 34 ”;
 • mobilā mājiņa Nr.3 “Willerby Lyndene 33”;
 • mobilā mājiņa Nr.4 “Concorde 34”;
 • dzīvojamais vagoniņš Nr.5;
 • dzīvojamais vagoniņš Nr.6;
 • grillnamiņa komplekts Nr.7;
 • grillnamiņa komplekts Nr.8;
 • pārvietojamais kempinga ofiss;
 • būve – noliktava;
 • apkures krāsns;
 • metāla žoga komplekts.

Izsole notiks 2021.gada 4.augustā plkst. 17:15 Daugavpils pilsētas Domes Konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Kustamās mantas kopējā izsoles sākumcena 4487,19 EUR.

Izsoles solis – 200,00 EUR.  

Nosolīto cenu (PVN 21% jāmaksā papildus) pircējam jāsamaksā nedēļas laikā kopš izsoles dienas.   Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pilsētas domes 7.kabinetā Domes darba laikā (iepriekš piesakoties pa tālruņiem: 65404348, 65404354), vai atsūtot dokumentus pa pastu (Daugavpils pilsētas dome, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, Izsoles komisijai, 7.kabinets, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401), kopš šī sludinājuma publicēšanas līdz 2021.gada 28.jūlijam plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10%  - 448,72 EUR no izsoles sākumcenas (4487,19 EUR)  un reģistrācijas maksu 100,00 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā vienā no Daugavpils pilsētas domes (reģistrācijas Nr.90000077325) kontiem:

 • Nr.LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22;
 • Nr.LV47RIKO0002011004423, Luminor Bank AS, RIKOLV2X;
 • Nr.LV10UNLA0005011130526, AS „SEB banka”, UNLALV2X;
 • Nr.LV69HABA0001402041250, AS „SWEDBANK”, HABALV22.

 Kustamo mantu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku, zvanot pa tālr.65404351, 65404348.

Tālruņi uzziņām: 65404348; 65404354.

 

 

Kopējā informācija