Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.12.2021, 09:43

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu -  dzīvokļa īpašumu Nr.3 18 m2 platībā, kadastra Nr.050090034388, Arodu ielā 18, Daugavpilī, kura sastāvā ietilpst mājas, būves un zemesgabala 657 m2 platībā, kadastra Nr.05000041917, 1800/16950 kopīpašuma domājamās daļas.

  • Izsoles sākumcena – 2900 EUR, t.sk. zemesgabala 1800/16950 kopīpašuma domājamo daļu – 308,10 EUR.
  • Izsoles solis - 50 EUR.

Izsole notiks 2021.gada 25.augustā plkst. 17:15 Daugavpils pilsētas Domes Konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.  

Avanss – 10% apmērā no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu nedēļu laikā kopš izsoles. Galīgo norēķinu var veikt sešu mēnešu laikā kopš izsoles dienas. Par atlikto maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pilsētas domes 4.kabinetā Domes darba laikā (iepriekš piesakoties pa tālruni 65404352), atsūtot dokumentus pa pastu (Daugavpils pilsētas dome, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, Izsoles komisijai, 4.kabinets, Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401) vai elektroniski parakstītus uz izsoles komisijas priekšsēdētāja e-pasta adresi: aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv, kopš šī sludinājuma publicēšanas līdz 2021.gada 19.augusta plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas (2900,00 EUR) - 290,00 EUR un reģistrācijas maksu 10,00 EUR saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Tālruņi uzziņām: 65404352, 65404354, 65404358.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā vienā no Daugavpils pilsētas domes (reģistrācijas Nr.90000077325) kontiem:

  • Nr.LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22;
  • Nr.LV47RIKO0002011004423, Luminor Bank AS, RIKOLV2X;
  • Nr.LV10UNLA0005011130526, AS „SEB banka”, UNLALV2X;
  • Nr.LV69HABA0001402041250, AS „SWEDBANK”, HABALV22.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku sazinoties pa tālruni tālr.65404352.

Kopējā informācija