Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.04.2021, 11:59

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils pilsētas pašvaldība atsavina nekustamo īpašumu -  zemes vienību (starpgabals) 1338 m2 platībā, kadastra Nr.05000380026 (kadastra apzīmējums 05000380023), Vizbuļu ielas 10 rajonā, Daugavpilī:

  • Nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 5350,00 EUR.

Ja mēneša laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas tiks saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma īpašnieka (visiem kopīpašniekiem), kura (-u) īpašumā esošais nekustamais īpašums piegul atsavināmajam zemes starpgabalam, izsole netiks rīkota un zemes starpgabals tiks pārdots šai personai (-ām)  par nosacīto cenu.

Gadījumā, ja mēneša laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas pieteikumu par zemes starpgabala pirkšanu iesniegs vairāku nekustamo īpašumu īpašnieki (visi kopīpašnieki), kuru īpašumā esošie nekustamie īpašumi piegul atsavināmajam zemes starpgabalam, 10.02.2021. tiks rīkota izsole starp šīm personām.

Tālrunis uzziņām: 65404354.

Kopējā informācija