Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.04.2021, 11:59

Informācija par Apbūves tiesības izsoles rezultātiem

Nr.

p.k.

 

Īpašums

Kadastra apzīmējums

(kadastra Nr.)

Iznomājamā platība m2

Mērķis

Augstākās nomas maksas piedāvātājs

 1.

Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošā zemes vienība Kārklu ielā 22, Daugavpilī.

05000090022 (05000090027)

 

2994

 

Uzpildes degvielas stacijas būvniecība (ar CNG)

AS “VIRŠI-A”

 

    

 

INFORMĀCIJA PAR APBŪVES TIESĪBAS IZSOLI                                                                                         

Zemes vienības adrese

Kārklu iela 22, Daugavpils

Zemes vienības platība (m²)

2994

Zemes vienības kadastra apzīmējums

05000090022

Lietošanas mērķis

Jauktas centra apbūves teritorija, tai skaitā komercdarbības objektu apbūves teritorija.

Zemes vienības apgrūtinājumi:

Pierobeža

Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu pilsētās un ciemos

 

2994 m2

 

28 m2

Zemes vienības īpašnieks

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Apbūves tiesībai paredzētās zemes vienības platība (m2)

2994

Apbūves tiesības lietošanas mērķis

Degvielas uzpildes stacijas būvniecība ar nodrošinātu iespēju veikt CNG (saspiesta dabasgāze) uzpildi.

Uzpildes stacijā jābūt tehniskām iespējām nepārtraukti uzpildīt ar CNG AS “Daugavpils satiksme” piederošos ne mazāk kā 40 autobusus 24/7 (divdesmit četras stundas septiņas dienas nedēļā). Paredzamais ikmēneša CNG patēriņš sastādīs 80000 kg uz visiem autobusiem.

Apbūves tiesības izsoles sākumcena EUR gadā

(PVN jāmaksā papildus)

1437,00

Izsoles solis EUR

500,00

Dalības maksa EUR

100,00

Drošības nauda EUR

1172,00

Apbūves tiesības termiņš (gadi)

20 (divdesmit) gadi (kopš apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā)

Cita informācija par apbūves tiesībai paredzēto zemes vienības daļu

Nav apbūvēta

Izsoles veids

Mutiska

Pirmā

Izsoles laiks un vieta

2021.gada 13.janvarī Daugavpils pilsētas domē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, plkst. 14.00

Apbūves tiesības pretendentu pieteikšanas termiņš

No 2020.gada 14.decembra līdz 2021.gada 4.janvāra plkst.17:00

Dokumentu reģistrēšanas kārtība

Pieteikumu saņemšanas secībā (dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši izsoles noteikumos norādītajam) Daugavpils pilsētas domē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kabinetā (iepriekš piesakoties pa tālruni 65404354) vai atsūtot dokumentus pa pastu – Daugavpils pilsētas dome, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, 7.kabinets,  Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401.

 

 

Apbūves tiesībai paredzētās zemes vienības daļas apskates vieta

Kārklu iela 22, Daugavpils

Apbūves tiesības piešķīrējs

Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, reģ. Nr.90000077325

Kontakttālruņi

65404358

65404354

Saskaņā ar izsoles noteikumu 2.11.punktu Apbūves tiesīgais apņemas noslēgt ar AS "Daugavpils satiksme" līgumu (līguma projektu skat. šeit) par AS "Daugavpils satiksme" autobusu uzpildi ar CNG divu mēnešu laikā pec apbūvestiesības ierakstīšanas zemesgrāmataю

Pēc iepazīšanās ar projektu tika saņemti sekojoši jautājumi uz kuriem Izsoles komisija sniedza sekojošas atbildes (tabulu skat. šeit).

Kopējā informācija