Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.10.2020, 16:29

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils pilsētas pašvaldība atsavina zemes vienību (starpgabals) 41 m2 platībā, kadastra Nr.05000313023, Dravnieku ielas 106C rajonā, Daugavpilī.

Nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 250 EUR.

Ja mēneša laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas tiks saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma īpašnieka (visiem kopīpašniekiem), kura (-u) īpašumā esošais nekustamais īpašums piegul atsavināmajam zemes starpgabalam, izsole netiks rīkota un zemes starpgabals tiks pārdots šai personai (-ām)  par nosacīto cenu.

Gadījumā, ja mēneša laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas pieteikumu par zemes starpgabala pirkšanu iesniegs vairāku nekustamo īpašumu īpašnieki (visi kopīpašnieki), kuru īpašumā esošie nekustamie īpašumi piegul atsavināmajam zemes starpgabalam, 15.04.2020. tiks rīkota izsole starp šīm personām.

Tālrunis uzziņām: 65404354.

Kopējā informācija